🌍 OECD, 2022’de Çin’in büyümesinin 2022’de %3,2 ve 2023’te %4,7 olmasını öngörüyor.

OECD, Japonya’da 2022’de %1.6 ve 2023’te %1.4’lük bir büyüme öngörüyor; buna karşılık 2022’de %1.7 ve 2023’te %1.8.

OECD, 2022’de %3,0 ve 2023’te %2,8 olan küresel GSYİH büyümesinin 2022’de %3,0 ve 2023’te %2,2 olacağını tahmin ediyor.

OECD, G20 enflasyonunu 2022’de %8,2 ve 2023’te %6,6’ya karşılık 2022’de %7,6 ve 2023’te %6,3 olarak görüyor.